Pertanyaan: Perilaku Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Nilai Pancasila Di Sekolah?

Apa contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah?

Contoh Sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila Sila ke-1 1. Bersikap acuh dan enggan menghormati dengan orang lain. 2. Tidak memiliki rasa toleransi antar agama yang tinggi, sehingga selalu menimbulkan perselisihan di lingkungan masyarakat.

Sikap bermalas-malasan tidak sesuai dengan sila berapa?

Sikap bermalas – malasan tidak sesuai dengan Pancasila sila KELIMA. Salah satu butir pengamalan sila ini adalah SUKA BEKERJA KERAS.

Apa saja sikap yang sesuai dengan sila ke 5?

Dilansir dari BPIP, berikut tujuh contoh pengamalan sila kelima Pancasila yang bisa dilakukan di luar rumah.

 1. Sikap gotong royong.
 2. Sikap adil kepada sesama.
 3. Memberi pertolongan kepada orang lain.
 4. Menghargai orang lain.
 5. Ikut kegiatan sosial di luar rumah.
 6. Menghormati orang lain.
 7. Tidak memeras orang lain.
You might be interested:  Kapan Sekolah Di Jatim Dibuka Kembali Lagi?

Kenapa kita harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Bertutur kata, bersikap dan berperilaku sesuai nilai – nilai Pancasila termasuk dalam hakikat berbudi pekerti luhur. Bila seseorang bertutur kata, bersikap dan berperilaku sesuai nilai – nilai Pancasila maka menunjukkan keluhuran harkat, derajat dan martabat sebagai bangsa yang beradab.

Bagaimana usahamu agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?

Jawaban:

 • 1.menghargai pendapat warga di sekitar rumah mu.
 • membantu tetangga yang kesusahan.
 • membantu warga yang sedang melakukan gotong royong.

Apa sajakah contoh perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat?

Bagaimana contoh sikap positif terhadap nilai – nilai Pancasila?

 • Saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain.
 • Tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah.
 • Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.
 • Mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran yang tinggi.

Sikap apa yg sesuai dengan sila ke 2?

Saling menghormati guru dan teman, juga saling tolong menolong jika yang lain mengalami kesulitan. Menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada tetangga.

Menghargai umat agama lain termasuk pengamalan pancasila sila ke berapa?

Sila pertama pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempermasalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.

Apa saja sikap yang sesuai dengan Sila ke 3 Pancasila?

Contoh Sikap yang Sesuai dengan Pancasila Sila Ke-3 di Sekolah

 • Tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya.
 • Menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia.
 • Tidak bersikap rasisme.
 • Bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia.

Bagaimana pengamalan sila ke-5 di sekolah?

Contoh Sikap yang Sesuai dengan Pancasila Sila Ke-5 di Sekolah

 • Menciptakan suasana kekeluargaan di kelas.
 • Mengikuti dengan aktif kegiatan kerja bakti di sekolah.
 • Bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif.
 • Bersikap adil dengan semua teman di sekolah.
You might be interested:  FAQ: Sekolah Ikatan Dinas Yang Boleh Berkacamata?

Apa contoh pengamalan sila ke-5 di sekolah?

Pengamalan Sila Ke-5 Pancasila di Lingkungan Sekolah Saling membantu sesama teman yang kesulitan. Bergotong royong mengerjakan hal-hal yang sulit. Bersikap adil kepada semua teman dan guru. Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu.

Contoh pengamalan sila ke 4 apa saja?

7 Contoh Pengamalan Sila Ke-4 Pancasila yang Bisa Dilakukan di Lingkungan Rumah

 1. Dilakukan dari keluarga di rumah.
 2. Saling menghargai pendapat.
 3. Berjiwa besar untuk menerima.
 4. Menghormati dan menjunjung tinggi.
 5. Semangat kekeluargaan.
 6. Utamakan kepentingan bersama.
 7. Dapat dipertanggungjawabkan secara moral bersama.

Mengapa kita harus berperilaku sesuai dengan norma di masyarakat?

karena nilai dan norma tersebut mengatur masyarakat agar mengetahui arti manusia sebagai mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling menjaga kerukunan yang menjadikan perdamaian antar masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan bertutur kata sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Makna Bertutur kata yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah bertutur kata baik yang diwujudkan dengan berkata- kata atau berbincang-bincang tidak kasar atau tidak kotor. Dengan bertutur kata yang baik maka orang lain tidak akan tersinggung, kecewa, marah ataupun sakit hati.

Mengapa bertutur kata dalam hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Dalam hidup berbangsa dan bernegara bertutu kata yang sesuai dengan nilai – nilai pancasila sangat diperlukan, mengingat bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, adat istiadat dan golongan. Dalam hal ini diperlukan tutur kata yang baik agar tidak menyakiti hati orang lain dan tidak menimbulkan permusuhan.