Kapan Diwajibkannya Mengeluarkan Zakat Fitrah?

Zakat merupakan sebuah amalan yang diwajibkan kepada setiap umat Islam. Terdapat dua macam zakat yang ada dalam agama Islam, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Jika zakat fitrah hanya dikeluarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, zakat mal bisa dikeluarkan kapan saja apabila sudah melewati satu tahun.
Dapat disimpulkan waktu terbaik membayar zakat fitrah adalah tepat sebelum sholat Idul Fitri. Jika lewat dari waktu tersebut, maka pembayaran zakat fitrah hukumnya menjadi makruh dan haram. Artinya: ‘Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.

Kapan waktu utama mengeluarkan zakat fitrah?

Waktu Utama Mengeluarkan Zakat Fitrah. Baca Juga: Kapan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah? Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah mendekati perayaan Idul Fitri 1442 H. Secara umum, ada dua waktu pembayaran zakat fitrah yang perlu diketahui, yaitu:

Kapan zakat fitrah dilakukan?

Zakat fitrah sendiri merupakan zakat yang ditunaikan saat mendekati waktu Idul Fitri. Sehingga biasanya akan dilakukan pada akhir bulan Ramadhan. Penting untuk dipahami, zakat berbeda dengan sedekah.

Berapa zakat fitrah untuk satu keluarga?

Pembayaran zakat fitrah sebesar 2,5 Kg beras tersebut adalah untuk satu orang dan bukan untuk satu keluarga. Dan jika untuk satu keluarga, maka tergantung pada berapa jumlah anggota keluarganya, dikalikan 2,5 kg beras.

Kapan waktu pembayaran zakat fitrah?

Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah mendekati perayaan Idul Fitri 1442 H. Secara umum, ada dua waktu pembayaran zakat fitrah yang perlu diketahui, yaitu: Waktu utama (afdhol) yaitu mulai terbit fajar di hari Idul Fitri hingga dekat waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri.